גדלי הספרים

ספרי קורן מודפסים בגדלים הבאים, אלא אם נמסר אחרת.